- unngå ressurser på avveie

Gi et bidrag til det grønne skiftet gjennom lavere energibruk.

Tjenester

Dragseth EnergiConsult bistår kunder som ønsker å spare energi og motta økonomisk støtte fra ENOVA for finansiering av tiltak.Vi vil gi deg uavhengig energirådgivning, uten knytninger til leverandører av varer og tjeneter innen bygg.

Dragseth EnergiConsult leverer et fremtidsrettet billadesystem for borettslag, sameie og parkeringsanlegg.

Høy kompetanse og god (moderne) teknologi gir fortrinn i leveranse av våre tjenester og produkter.

Markedet er i «startfasen» og i strek vekst. Vi ser et stadig økende behov for tjenesten pga sterkt fokus på redusert bruk av fossilt brensel, og fokus på ønske om å redusere kostnader. ENOVA er sterk pådriver til denne utviklingen gjennom sine støtteprogrammer.

Badeanlegg

God kunnskap innen energiforbruk og -gjenvinning.

Offentlige bygg, forretningsbygg og industri

God kunnskap innen energiforbruk og -gjenvinning.

Bolighus og borettslag

God kunnskap innen energiforbruk og bygningsmessige tiltak.

Bil-ladeanlegg

Leveranse og montasje/idriftsetting av bil-ladeanlegg til borettslag/sameier.

Energirådgivning

Lurer du på hvilke energitiltak du bør gjennomføre i boligen din? Svarene får du ved å hyre inn en energirådgiver. Han eller hun vil kartlegge tilstanden på boligen, gi den et energimerke og lage en plan med tiltak som vil redusere energibruken.
Les mer

Prosjekter

Her presenteres et utvalg av dine prosjekter.

Billadeanlegg Nergata 8 Borettslag

Montering av ZAPTEC elbil-lader

Les mer

Oppgradering av bolighus - innvendig

Her har huseier fått pusset opp et eldre hus, fiansiert med ENOVA-støtte og lån i Husbanken.

Les mer

Moldebadet

Store energibesparelser etter gjennomførte tiltak, støttet av ENOVA.

Les mer

Samarbeidspartnere

Zaptec er et system som er spesielt godt tilpasset anlegg hvor flere biler har behov for lading samtidig, samt avlesing av el-forbruk i hver enkelt lader.

ZapTec sine nettsider

De viktige valgene: Åpningsfilm Enovakonferansen 2018

Se denne videoen på 2 minutter

Ta kontakt for en uforpliktende prat

Erling Dragseth

415 02 262

erling.dragseth3@gmail.com

Siv.ing. elektro/automasjon
Ansatt ved Hydro Aluminium Sunndal siden 1986
ENOVA-godkjent energirådgiver

Marit Bjerkeset

415 68 710

erling.dragseth3@gmail.com

Økonomi / administrasjon